In English

Värdering av innemiljön i Hamnhuset med metoden EcoEffect

Evaluation of the indoor environment of the building Hamnhuset using the method EcoEffect

Alecsander Bengtsson ; Anna Haraldsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:18, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98025

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek