In English

Sound quality enhancement of automotive audio systems. Loudspeaker sum-response and artificial early reflections

Mattias Arlbrant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:16, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98020

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek