In English

Att projektera för demontering. Undersökning av stomsystem

To design for disassembly. Examination of load bearing structures

Tobias Eriksson ; Magnus Fhager ; Rikard Rolandsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:15, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98012

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek