In English

Formsättning för broar -Tillfälliga konstruktioner vid brobyggnad

Falsework for bridges. Temporary structures in bridge construction

Niklas Davidsson ; Hannes Furuholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:14 , 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98008

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek