In English

Fuktsäkerhetsprojektering – från ankommande virke till nyckelfärdigt hus

Moisture safety manual. From lumber to turn-key houses

Armel Alibašić ; Claes Andersson ; Fredrik Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:13, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek