In English

Brokonstruktion i Tibet- Ett led i att förbättra infrastrukturen i området Sichuan

Bridge design in Tibet-One step in improving the infrastructure in the area of Sichuan.

Rim Lahdou ; Ilkim Özdinçer ; Maria Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:12, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek