In English

Brokonstruktion i Tibet- Ett led i att förbättra infrastrukturen i området Sichuan

Bridge design in Tibet-One step in improving the infrastructure in the area of Sichuan.

Rim Lahdou ; Ilkim Özdinçer ; Maria Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:12, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]