In English

Modeling of interior sound field in railway vehicles. Special focus on sound transmission between vestibules and saloons

Ata Can Corakci ; Stefan Tober
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:11, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97903

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek