In English

Förslag till ny multihall i Mölndal. Användning av BIM vid projektering i tidiga skeden

Proposal for a New Multi-Purpose Arena in Mölndal. The Use of BIM in Early Stages of a Project

Emma L. Johansson ; Emelie I. S. Skogsmo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:10, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97895

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek