In English

A feasibility study of a Bus Rapid Transit system between East London and Gonubie

Katarina Lagerkvist ; Ida Paunonen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:8, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97888

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek