In English

Inträngning av Silica sol i berg. Geologins inverkan på injekteringsresultatet

Penetration of rocks with Silica sol. Geology and its influence on the grouting result

Michael Hellström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:5, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97885

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek