In English

Användarcentrerad innovation - Metoder och verktyg för design och innovation

User-Centered Innovation - Toolbox for the Front End of Innovation

Johan Brengesjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97468

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek