In English

Användarcentrerad innovation - Metoder och verktyg för design och innovation

User-Centered Innovation - Toolbox for the Front End of Innovation

Johan Brengesjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97468

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.