In English

Touchpad as interaction input control for use of In-Vehicle Infotainment Systems

Stefan Norberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97392

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek