In English

Livräddningsutrustning för SSRS - utveckling av anordning för att rädda nödställda ur vattnet till räddningsbåt av Victoria-klass

Life-saving Sea Rescue Equipment for the Swedish Sea Rescue Society

Daniel Amosy ; Tobias Ljungberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 97262

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek