In English

Utvärdering av ISA-system för transportbranschen

Evaluation of ISA-systems for the transportation sector

Daisy Bell ; Malin Eriksson Wagland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96878

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek