In English

Investigation of Oxygen Carrier Materials with TiO2 Support for use in Chemical-looping Combustion

Marcus Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. 69 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 9683

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek