In English

Supply chain and logistics strategies at distant shopping companies

Tomasz Szymelfejnik ; Maciej Miechowski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:073, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-08-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96777

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek