In English

User oriented packaging design - Handling and visual appearance of consumer tissue packaging in the store

Stina Larsson ; Malin Mårtensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-08-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96722

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek