In English

Evaluation of transcutaneous bone conduction implant with a capsuled transducer

Johannes Adler ; John Gabrielsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX018/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-08-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96697

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek