In English

Identifiering av djurs beteende i syfte att implementera djurdetektering i Autolivs Night Vision-system

Tarik Olevic ; Robbie Hällås ; Emin Cansey
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-08-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96241

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek