In English

Utveckling av en hållare för bärbara datorer

Goran Vucic ; Rusmir Palalija
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-08-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96240

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek