In English

Utvärdering av växelprogram för automatväxellåda

Peter Wahlquist ; Erik J C Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-08-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96193

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek