In English

Framtagning av ett koncept för att underlätta för äldre personer att resa sig ur fåtöljer

Malin Wenzel Petersson ; Cecilia Gullme
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-08-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96184

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek