In English

Utveckling av lattbeslag för fullattesegel

Development of batten receptacle for full batten sails

Christofer Swahn ; Robert Westin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-08-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96169

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek