In English

Vidareutveckling av fällningsreglage i främre passagerarsätet - För framfällning av ryggstöd vid långlasttransport i Volvo personbil

Ida Muncker ; Elin Byrén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-08-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96164

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek