In English

Working with user experience - Finding a manner of working in the early phases of product development at Philips' ARC

Helena Strahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-08-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 96138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek