In English

Skruvförbandsåtdragning hos ventiler i högtemperaturapplikationer

Fredrik Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95926

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek