In English

Applications of Rapid Prototyping Techniques in the Automotive Industry. A Study of Present Usage and Potential Development

Ruixue Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-08-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95766

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek