In English

Svetsarens nya hjälmvisir. Konceptutveckling med brukaren i fokus

The welder's new welding helmet visor. Concept development with the user in foucs

Henna Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-08-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95763

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek