In English

Supply chain operations in the retail industry Building an extended cooperation between logistics service providers and retailers in Sweden

Fernando Lopez ; Jeser Abiam Zendejas Samano
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:020, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-07-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95584

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek