In English

Electrophoresis of oligonucleotides in the diamond cubic phase of monoolein and water

Nils Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. 34 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-07-09. Den ändrades senast 2013-05-14

CPL ID: 95569

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek