In English

Innovation Through Online Communities: How companies are utilizing online communities in open innovation activities

Ellinor Wihed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-07-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95520

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek