In English

Requirements Specification for an Integrated Innovation Reporting System

Rikard Lilliebjelke ; Christian Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-07-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95514

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek