In English

Why Project Management and Quality Management processes fail to assure project success A dual-case study in the packaging industry

Jens Kolstad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-07-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95513

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek