In English

Teknologiplanering på VAC

Joel Westerström ; Johannes Palmér
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-07-03. Den ändrades senast 2013-06-11

CPL ID: 95510

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek