In English

Optimizing global production allocation

Carl He ; Yeu-Fwu Hua ; Erik Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:063, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95503

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek