In English

Augmented reality methods for active safety applications

Fahim Ahmed ; Adeel Zafar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX048/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95480

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek