In English

Study of the operation and information environment for commander in infantry fighting vehicle

Kenneth Ellingsen ; Eirik Lundmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95395

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek