In English

Control room user interface - proposals for screen images used for visualisation of plant processes

Fredrik Ahlén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95394

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek