In English

Driller Operator Surface - Drilling operations at your finger tips

Gya André
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95393

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek