In English

Multifunctional navigation aid for use aboard boats - User centered development of an innovative touch screen interface

Torsten Freyhall ; Helena Strömberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-30. Den ändrades senast 2015-02-11

CPL ID: 95392

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek