In English

Experimental study of inaccuracy due to direct coupling during calibration of a reverberation chamber for wireless measurements

Sz-Hau Lai
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX060/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-30. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 95380

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek