In English

Implementing CANopen prototype software as a pre-study for the COLE processor

Sara Gothäll ; Björn Johannesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX056/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95378

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek