In English

Detection of persons from video - Adaption of histograms of oriented gradients for detecting persons in tunnel environments

Ivar Torstensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX052/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]