In English

Estimating wetted area of a model-hull from a set of camera images, using NURBS curves and surfaces

Jose Maria Perez-Macias Martin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX051/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95374

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek