In English

Verification, optimization and synthesis of sequences of operations

Gizem Akkan ; Mohammad Reza Shoaei
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX035/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-30. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 95363

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek