In English

Simulation and evaluation of an active electrically scanned array (AESA) in Simulink

Jenny Hilbertsson ; Josefina Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX033/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95362

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek