In English

A Generic Design for Battery Exchange in Cordless Handsets - The Development of a Complete Solution for Standardized Batteries

Henrik Pettersson ; Erik Tengvall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95298

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek