In English

Getting Hafa Bathroom Group into the Professional Market. A Perspective on Product Range and Strategy

Elin Birna Gunnarsdottir ; Madeleine Kaborn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95296

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek