In English

Development of User Interface for Floor Grinding Machines - A Human-Machine Study of Musculoskeletal Load and Cognitive Aspects

Elin Wegner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95283

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek