In English

Badrumsserie med fokus på användaren - Efter behov, krav och rådande trender, i samarbete med Marbodal

A Bathroom Series Focusing on the User - Considering demand, needs and current trends, in collaboration with Marbodal

Sabina Topalovic ; Hanna Martina Törngren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95282

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek